زیرشویی

کف خورو به دلیل عدم دسترسی به آن اغلب شسته نمی شود و به همان صورت کثیف باقی می ماند. این در حالی است که کف خودرو از تمام قسمتهای خودرو آلوده تر است. همچنین خودرو به دلیل عبور لوله های مختلف از زیر آن، هر گونه آلودگی در آن باعث نقص عملکرد در این قسمت می شود. چسبیدن گرد و غبار و نمک و آلاینده ها باعث خوردگی و سوراخ شدن لوله های آن می شود. بنابراین زیر شویی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کارواش ستار با بالاترین کیفیت زیر شویی خودرو شما را انجام می دهد.