روشویی و جارو

خدمات کارواش و نظافت انواع خودروهای داخلی و خارجی با دستگاه ضد عفونی کننده مخصوص در کارواش ستار انجام می شود.

خدمات ماشماره تماس